Warunki sprzedaży towarów i ubezpieczeń, świadczenia usług i gwarancji

 1. Warunki sprzedaży towarów i ubezpieczeń, świadczenia usług takie jak rabaty, dostarczenie do klienta (wysyłka), terminy płatności, formy płatności są ustalane indywidualnie w czasie składania zamówienia lub zakupu polisy ubezpieczeniowej i obowiązują od momentu kupna do momentu odbioru produktu lub usługi.
 2. F.U.H. SOMAD zastrzega sobie prawo do odmowy łączenia promocji czy upustów cenowych.
 3. Upust cenowy wynegocjowany przez grupę odbiorców (np. klubowicze for internetowych, zarządzającego flotą samochodów itp.) nie może być łączony z dodatkowym upustem związanym z promocją czy wyprzedażą (kupujący wybiera jedną formę upustu).
 4. Cena podawana przez konsultanta F.U.H. SOMAD jest ceną brutto.
 5. F.U.H.SOMAD stosuje oznaczenia części zgodnie z cechami producenta lub dystrybutora, informując klienta o ocechowaniu wybranego produktu.
 6. F.U.H.SOMAD stosuje oznaczenia i nazewnictwo polis ubezpieczeniowych zgodnie z regulaminem wybranej przez kupującego firmy ubezpieczeniowej.
 7. Umowa kupna sprzedaży (towaru, usługi, ubezpieczenia, samochodu używanego) jest zawierana przez komunikatory internetowe, elektroniczny formularz zamówienia, e-mail, telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibach F.U.H. SOMAD lub u klienta.
 8. F.U.H. SOMAD zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej za wystawienie towaru na sprzedaż w ramach aukcji internetowych na platformach pośredniczących w kupnie/sprzedaży.
 9. F.U.H. SOMAD zobowiązuje się do regularnych dostaw towarów i usług do finalnego odbiorcy (warsztat samochodowy) zgodnie z umową współpracy partnerskiej.
 10. F.U.H. SOMAD realizuje program obsługi flot przy pomocy sieci warsztatów współpracujących.
 11. Obsługa flot samochodowych jest realizowana zgodnie z wymaganiami kupującego zawartymi w umowie współpracy partnerskiej.
 12. F.U.H. SOMAD zobowiązuje się do poinformowania kupującego o wszelkich opłatach związanych z zakupem towaru, usługi i ubezpieczenia podając cenę ostateczną  w chwili zawierania umowy kupna/sprzedaży.
 13. Wszystkie oferowane produkty i usługi są objęte gwarancją.
 14. Produkty są objęte gwarancją 12 miesięczną i 24 miesięczną w zależności od grupy towarowej (informacje dotyczące gwarancji na poszczególny towar znajdują się na kartach gwarancyjnych producenta, dodatkowo w każdej chwili informację taką klient może uzyskać kontaktując się z F.U.H.SOMAD).
 15. Podstawą do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest poinformowanie konsultanta FUH SOMAD.
 16. W przypadku gdy kupujący stwierdzi wadę zakupionego towaru w chwili montażu, jest zobowiązany skontaktować się z F.U.H. SOMAD i postępować zgodnie z poleceniami.
 17. F.U.H. SOMAD rozpatrzy reklamację niezwłocznie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji z ograniczeniem do bezpłatnej wymiany produktu lub zwrotu kwoty zapłaconej (F.U.H. SOMAD decyduje o ewentualnym wyborze sposobu biorąc pod uwagę stanowisko kupującego).
 18. Decyzja o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji jest podjęta w oparciu o zgromadzoną dokumentację reklamacyjną w tym opinie dystrybutora/producenta.
 19. Ewentualne reklamacje na usługę dostarczenia towaru (takie jak czas oczekiwania na paczkę, zaginięcie paczki) jest realizowane w oparciu o regulaminy firm transportowych właściwych dla wysłanej paczki.
 20. Ewentualne reklamacje na ubezpieczenia jest realizowane w oparciu o regulamin firmy ubezpieczeniowej w której została zawarta polisa.
 21. W przypadku wysyłki Kupujący wybiera formę dostarczenia towaru i pokrywa koszty związane z przesyłka.
 22. F.U.H. SOMAD zastrzega sobie prawo do odmowy wysłania wybraną przez kupującego firmą kurierską.
 23. Towar zakupiony wysyłany jest w ciągu 24h od zaksięgowania na koncie kwoty ustalonej w chwili zakupu, chyba że strony ustaliły inaczej.
 24. F.U.H. SOMAD zastrzega sobie prawo opóźnienia wysyłki w przypadkach szczególnych (awaria systemu, brak towaru, brak kontaktu z przedstawicielem firmy kurierskiej, dni wolne od pracy, niedziele i święta itp.).
 25. O wszelkich opóźnieniach w realizacji zamówienia F.U.H. SOMAD ma obowiązek powiadomić kupującego.
 26. Opcja wysyłki „za pobraniem” jest ustalana indywidualnie dla każdego Klienta.
 27. Towar zostaje własnością F.U.H. SOMAD do momentu zapłaty całkowitej kwoty ustalonej w dniu zakupu.
 28. F.U.H. SOMAD ma obowiązek spakowania paczki zgodnie z regulaminem firmy kurierskiej / przewozowej dążąc do jak najlepszego zabezpieczenia towaru przed ewentualnym uszkodzeniem oraz nadania paczki zgodnie z warunkami ustalonymi z kupującym w chwili zakupu.
 29. W przypadku decyzji kupującego o zgłoszeniu reklamacji na usługę wysyłki (dostarczenie czy zapakowania towaru, jakości towaru, itp.), Kupujący powinien powiadomić wcześniej F.U.H SOMAD.
 30. F.U.H. SOMAD nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty (związane z wadliwą częścią) poniesione przez kupującego, takie jak: transport, montaż/demontaż, badanie diagnostyczne itp.
 31. Zwrot towaru sprzedanego w formie wysyłkowej jest możliwy w ciągu 14 dni od daty zakupu.
 32. Towar zwrócony nie może nosić śladów użytkowania i musi być zapakowany w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym formularzem zwrotu oraz dokumentem zakupu (paragon/ kopia faktury).
 33. Wszelkie koszty związane ze zwrotem części ponosi kupujący.
 34. F.U.H SOMAD nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie produktu, montaż niezgodny z zaleceniami producenta oraz za dobór części   w przypadku gdy kupujący nie poda pełnych lub odmówi podania danych auta oraz gdy podane dane auta nie są zgodne z pojazdem do którego część jest przeznaczona.
 35. Części elektryczne/elektroniczne takie jak czujniki ciśnienia, zawory pneumatyczne, czujniki położenia, sondy, żarówki itp., nie podlegają zwrotom.
 36. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia odebranego towaru pod względem dopasowania czy uszkodzeń transportowych oraz sprawdzeniu czy towar odebrany zgadza się z zamówionym i poinformowaniu o tym F.U.H. SOMAD.
 37. W przypadku gdy dostarczony towar nie jest zgodny z zamówionym F.U.H. SOMAD ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem właściwej części i odebrania niezgodnej z zamówieniem.
 38. Nie stosowanie się do powyższych warunków sprzedaży, świadczenia usług i gwarancji może skutkować oddaleniem ewentualnej reklamacji, zwrotu czy odmówieniem sprzedaży.
 39. Wszelkie wątpliwości co do zastosowania, dopasowania czy montażu części, kupujący powinien zgłosić do F.U.H. SOMAD przed przystąpieniem do montażu/demontażu.
 40. Usługa wsparcia technicznego jest bezpłatna dotyczy tylko klientów F.U.H. SOMAD oraz ma związek tylko z towarem lub usługą zakupioną w F.U.H. SOMAD.
 41. Usługa naprawy pojazdu czy diagnostyki komputerowej w ramach obsługi flot może być przeprowadzona tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu i zakresu prac z zastosowaniem części zakupionych w F.U.H. SOMAD, chyba że umowa współpracy partnerskiej stanowi inaczej.
 42. Wszelkie wątpliwości klienta dotyczące sprzedaży oraz świadczenia usług zgodnie z ofertą powinny być w pierwszej kolejności konsultowane z przedstawicielem F.U.H.SOMAD.
 43. Wszelkie porady, materiały udostępnione przez F.U.H. SOMAD w ramach wsparcia technicznego maja charakter wyłącznie informacyjny, nie ponosimy odpowiedzialności za ich wdrażanie.
 44. Przy zawieraniu polisy ubezpieczeniowej, ubezpieczający zobowiązuje się do podania danych zgodnych z prawdą potwierdzając je podpisem na polisie ubezpieczeniowej.
 45. Każdy klient FUH SOMAD zobowiązuje się do zapoznania z informacją w ramach RODO dostępną na stronie www.somad.pl
 46. W przypadku gdy postanowienia któryś z punktów warunków sprzedaży nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wszelkie inne nie tracą ważności.
 47. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami sprzedaży, świadczenia usług, sprzedaży ubezpieczeń i reklamacji, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.